Enis Doko: New Age Kültleri

Enis Doko: New Age Kültleri

Enis Doko: New Age Kültleri New Age, iddia ettiği gibi kadim kültürlere dayanmayan, genelde onları tahrif eden bir harekettir. Bilim ile spiritüalizmi birleştirdiği iddiası da yanlıştır, kendi iddialarını temellendirmek için verdikleri …