New Age Müziğin Dahisi: Vangelis

New Age Müziğin Dahisi: Vangelis

New Age Müziğin Dahisi: Vangelis Sözlüklerde New Age‘in, çoğunlukla “rahatlama amaçlı ve huzur verici müzik” şeklinde tanımlandığını görürüz. Bu, tam olarak doğru bir tanımlama değildir maalesef. New Age türü, meditasyon ve yoga seanslarında …

New Age Müzik Hakkında

New Age Müzik Hakkında

New Age Müzik Hakkında Bu ilk yazımda, 70 li yıllarda ilk örnekleri ortaya çıkmaya başlayan, 80’lerin sonunda bir kimlik kazanan, 90’lı yıllarla birlikte müzik endüstrisinden ciddi bir pay almaya başlayan NEW …

UZAK DOĞU VE NEW AGE

UZAK DOĞU VE NEW AGE

UZAK DOĞU VE NEW AGE Günümüzde Türkiye dâhil Batı'da Uzak Doğu dinleri ve felsefelerinden beslenen, New Age şemsiye terimi ile ifade edilen mistik hareketler yükselişte. Bu hareketler Uzak Doğu'dan aldıkları bazı …

New Age Akımının Kişisel Gelişime Etkisi

New Age Akımının Kişisel Gelişime Etkisi

New Age Akımının Kişisel Gelişime Etkisi   Konu Başlığı Açıklama New Age'in Etkisi New Age Akımı Spesifik bir görüşü olmayan, Uzak Doğu felsefesinden izler taşıyan bir hareket. İnsanlara ve varoluş kavramına yeni bir boyut kazandırmaya çalışır Akımın Tarihçesi II. …

Enis Doko: New Age Kültleri

Enis Doko: New Age Kültleri

Enis Doko: New Age Kültleri New Age, iddia ettiği gibi kadim kültürlere dayanmayan, genelde onları tahrif eden bir harekettir. Bilim ile spiritüalizmi birleştirdiği iddiası da yanlıştır, kendi iddialarını temellendirmek için verdikleri …