New Age Akımının Kişisel Gelişime Etkisi

New Age Akımının Kişisel Gelişime Etkisi
  • 0
  • 25
  • 5 Ocak 2024
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...
  • +
  • -

New Age Akımının Kişisel Gelişime Etkisi

 

Konu Başlığı Açıklama New Age’in Etkisi
New Age Akımı Spesifik bir görüşü olmayan, Uzak Doğu felsefesinden izler taşıyan bir hareket. İnsanlara ve varoluş kavramına yeni bir boyut kazandırmaya çalışır
Akımın Tarihçesi II. Dünya Savaşı sonrasında, inançsal boşluklar ve hakikat arayışları sonucu ortaya çıktı. Evrensel ve kozmik, insana değer odaklı yeni bir küresel din anlayışı oluşturmak
New Age Öğretileri İnsana dayalı esasları vardır, insan ve bazı nesneler kutsal kabul edilir. Varoluş kavramlarına yeni bir boyut kazandırmak
Yaşam Biçimi Doğal yaşam, doğal beslenme ve evrenle barış içinde yaşam üzerine odaklanılır. İçsel ve bilinçsel gelişim
Ritüeller Yoga ve meditasyon gibi ritüeller kullanılır. Ruh ve zihin aydınlanması
New Age’in Günümüzdeki Durumu Kapitalizmle birlikte değişmiş ve farklı amaçlara hizmet etmeye başlamış görünmektedir. Batı’nın Büyük Ortadoğu Projesi gibi görüşler üzerinde etkin oldu
Kişisel Gelişim ve New Age Kişisel gelişim konusunda New Age akımının etkileri bulunmaktadır. Bireyin kendi kendine çözümleyebilme potansiyeli sağlar
Meditasyon Zihni boşaltma yöntemlerinden biri olarak kullanılır. Stres karşısında kişilerin daha rahat hissetmelerini sağlar
Karma ve Reankarnasyon İnancı New Age felsefesinin özünü oluşturur. Kişiye yepyeni bir yaşam anlayışı sunar
İçsel Motivasyon Hedeflerini gerçekleştirmek isteyen insanlar için önemlidir. Kişisel motivasyonu artırır, hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır

New Age belli bir kurama dayanmayan, spesifik olarak evrensel bir bakışı ve görüşü olmayan; Hinduizm, Budizm, Yogaizm, Şamanizm, Şintoizm gibi Uzak Doğu mistisizminin doktrinlerinden etki ve esinlenerek; aforizma ve karma bir yapıyla  insana, inançlara ve varoluş kavramına yeni bir boyut kazandırmaya çalışan sivilleşme hareketidir.

günümüzde birçok kişisel gelişim uzmanı bilerek veya bilmeyerek aslında bu akımın felsefesinden hareketle kitaplar yazmakta ve internet üzerinden yayınlar yapmaktadır. hatta video ve blog siteleri aracılığıyla  ”Meditasyon nedir, nasıl başlanır?” eğitimleri vermektedir. Özellikle stres karşısında zihni boşaltma yöntemlerinden biri olan meditasyon son zamanlarda epey rağbet görmektedir.

Tarihçesi

1940’lı yıllarda II. Dünya Savaşı tüm dünyayı büyük hasarlarla sarsmıştı. Ardından ABD’nin Japonya’ya attığı atom bombası ise insanlığın bütününde ağır tahribatlar yaratmıştı. Sonraki 10 yıl içinde, bu tahribatların yaraları henüz soğumaya yüz tutarken, 1960’larda ABD’nin bu defa Vietnam’a savaş açması, Batı toplumunda ciddi anlamda psikolojik sorunlara neden oldu. Dolayısıyla insanlarda özellikle sanatçılar, seçkinler ve gençlerde vicdani bir uyanışla, inançsal boşluklar ve hakikat arayışları meydana geldi. Mevcut dinler o boşlukları doldurmada yetersiz kalmış, özellikle dönemin kilisesi toplumun sorularına cevap veremez olmuştu.

Hem dine hem siyasete inancını kaybetmiş olan bu topluluk da, yeni bir din arayışına girmekte gecikmedi. İşte tam da bu noktada yine mevcut düzene direniş amacıyla oluşmuş “Hippi” hareketi, arayışı olan bu topluma ilham ve cesaret veren örnek oldu. Böylece Uzak Doğu felsefesinin öğretilerinden yola çıkılarak; Doğu ve Batı’nın tüm dinlerini ve kutsal inançlarını harmanlayıp, katı kural ve sınırları olmayan, daha evrensel ve kozmik, insana değer odaklı, daha ideal ve yeni küresel din anlayışı propagandasıyla Yeni Çağ Hareketi yani New Age hayatlara dokunmaya başladı.

New Age Öğretileri

Bu felsefede tanrıya değil, insana dayalı esasları vardır. Kutsal olan insandır. İnsan ve hatta bazı nesneler tanrının yeryüzündeki tezahürüdür. Bu yönüyle İslam’daki tasavvuf kültürüne benzer. Hatta bazı yönleri Mevlana’nın öğretileri ile birebir uyuşmaktadır. “Kendini sev”, “kendine teşekkür et”, “kendine iltifat et”, “kendini affet ve kendinle barış”, “sen özgür bir varlıksın, ruhunu özgür bırak” gibi telkinlerle, evrenin ve insanın varoluşsal kavramlarının arayışındaki boşluğu doldurmaya çalışır.

bazı otoritelerce, new age yaşam biçiminde, halk dilinde “olumlama” kavramı ile insanın kendi kendini sevmesi, insanın kendini bir nevi ilahlaştırmaya yöneltildiği düşünülür. new age yaşam felsefesinde spesifik olarak manifesto sayılabilecek temel esas veya kural ve kuramlar yoktur. çünkü yapısal olarak bir tarikat değildir. karma ve reankarnasyon inancı ise neredeyse felsefenin özüdür.

Yaşam Biçimi

Mevcut gerçekliğin ötesinde doğal bir dünya, doğal yaşam, doğal beslenme; evrendeki tüm canlılarla ve galaktik varlıklarla barış içinde yaşama; metafizik, yoga, meditasyon ve zihinsel gelişim teknoloji unsurlarıyla içsel ve bilinçsel gelişimle mükemmelliğe erişme, New Age yaşam biçiminin en temel ögeleridir. Öğretiler yoga ve meditasyon gibi birtakım ritüellerle vücut bulur.

Kendini ve hakikati arayan insan, içindeki boşlukları doldurmak için bu ritüellerle ruhsal arınma, şifalanma, spiritüel frekans boyutlarını (alfa, beta, gama gibi) atlama aşamalarından geçip en nihayetinde ruhsal aydınlanmaya varır. Bir nevi Nirvana’ya ulaşmak gibi… İnsanın, kendini orada bulacağına inanılır. Bunlar motivasyonu artıran çalışmalardır. Birçok insan hedeflerini gerçekleştirmek için bu yöntemleri deniyor ve içsel motivasyon sayesinde başarılı oluyor. Hedefleri gerçekleştirmenin yolu içsel motivasyondur, bu akım da insanlara bunu sağlıyor.

Günümüzde ve Ülke Sınırlarımızda New Age

Bazı otoriterlerce, New Age hareketinin yaygınlaşıp günümüze ulaşıncaya dek, ortaya çıkış nedeninden saparak, farklı amaçlara hizmet etmeye başladığı düşünülüyor. Elbette hiçbir şey doğduğu andaki gibi kalmıyor. Gelişen kapitalizmle birlikte, emperyalist güçler, New Age akımını da bir araç olarak kullanmak üzere yeniden programlayıp, paketleyip, halka arz etmiş görünüyor.

Geçmişten bugüne, günbegün gelişen ve modernleşen dünya ve artan nüfusla birlikte sorunlar, boşluklar ve arayışlar da tabii olarak büyüdü. Emperyalist güçlerin de, tüm dünyada hızla yaygınlaşmakta olan New Age akımını, “böl, parçala, yönet” mantığıyla sistematik olarak bir idealizme çevirdiği düşünülüyor. Batı’nın Büyük Ortadoğu Projesi’ni düşünecek olursak, bu düşünceler hiç de komplo teorisi gibi görünmüyor.

Kişisel Gelişim ve New Age

Yine kapitalizmin doğurduğu, sosyo-ekonomik ve psikolojik problemlerin hayatlar üzerinde oluk oluk açtığı boşluk sorunsallarında; bireyin kendi kendine çözümleyebilme potansiyeli ve sanatı oluşturmasına, kşisel gelişim deniyor. Hayatı en doyum verici haliyle yaşamak, herkesin hayal ettiği hayatı yaşamak, her işte başarıyı yakalamak, hayatı sürekli aynı tekrarda değil tüm çeşitliliğiyle deneyimlemek, yaşamlarının özgürce lideri olmak, sonsuz huzur ve mutluluk içinde, koşulsuz sevgi ve her şeye sevgi ve barışla bakmak insanoğlunun gelişimini tamamlıyor.

Bu sürece rehberlik ve hizmet edecek yüzlerce kitap, birçok akademik uzman, yüzlerce terapist, yaşam koçu bulunuyor.

Günümüzde bu alanda uzmanlaşan insanların sayısı oldukça artmıştır. YouTube, Twitter veya Instagram gibi sosyal medya mecraları üzerinden bu alanda yayınlar yapan birçok yayıncı bulunmaktadır. Çoğu insan bu yayınları izledikten sonra kendisi de kişisel gelişim eğitimleri alarak bir konuda uzmanlaşma yoluna gidip kendini geliştrmek istiyor. Bu açıdan bakıldığında insanların kendi kişisel gelişimlerine verdiği önemin artması aslında güzel bir gelişme. Her şeyin fazlası zararlı olduğu gibi bu akımda da kişiler kendini fazla kaptırmadan bu felsefenin faydalı yönlerini aldığında motivasyon anlamında mutlaka faydası olacaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir